Opłaty

CENNIK

 

SYMBOL

CZYNNOŚĆ

OPŁATA

OKS
OKSM

Ocena wartości użytkowej klaczy starszej i klaczy starszej małej

30,00

OKM
OKMM

Ocena wartości użytkowej klaczy młodej i klaczy młodej małej

70,00

WKM
WKMM

Wpis klaczy do księgi lub rejestru

30,00

OOS
OOSM
OOSP

Ocena wartości użytkowej ogiera starszego, ogiera starszego małego i ogiera starszego państwowego

150,00

OOM
OOMM

Ocena wartości użytkowej ogiera młodego i ogiera młodego małego

270,00

WOM
WOMM

Wpis ogiera do księgi lub rejestru

30,00

POW

Ocena wartości użytkowej ogiera w polowej wstępnej próbie dzielności (z, hc, kn, kuce)

50,00

POZ

Ocena wartości użytkowej ogiera w polowej zasadniczej próbie dzielności (z, hc, kn, kuce)

50,00

PK

Ocena wartości użytkowej klaczy w polowej próbie dzielności, dot. klaczy wszystkich ras w tym wstępnej obowiązkowej dla klaczy kn, hc, kuce i km, oraz zasadniczych dla tych ras

50,00

Ocena wartości użytkowej źrebięcia

10,00

OŹ12

Ocena wartości użytkowej koni rocznych i dwuletnich

10,00

BSP

Bloczek „Świadectw pokryć klaczy”

50,00

POZG

Opłata od klaczy zgłaszanej do programu ochrony zasobów genetycznych

75,00

DDH

Duplikat dokumentu hodowlanego

150,00

ARIMR

Zaświadczenie do ARiMR o stanie posiadanych koni

25,00

 
PMH
PA

Uczestnictwo konia w:
- przeglądzie młodzieży hodowlanej,
- preselekcji aukcyjnej

Zgodnie z ustaleniami komitetu organizacyjnego

OZT

Przedkwalifikacyjna ocena klaczy lub ogiera zgłaszanego do ZT

50,00

WO

Wykaz ogierów

10,00

R/G

Wymiana dokumentu R/G

20,00

WD

Wysyłka dokumentów

7,80

 

PASZPORTY

EI

Elektroniczna identyfikacja

71,20

OSGEI

Opis słowny, graficzny i elektroniczna identyfikacja

79,20

RK

Zarejestrowanie koniowatego

41,80

WYD.P

Wydanie paszportu

4,00

ZMIANA

Dokonanie zmian w rejestrze koniowatych

17,50

DP

Duplikat paszportu

150,00

WYS.P

Wysyłka paszportu

7,80

IMPORT

Zarejestrowanie konia importowanego

41,80

XX OO

Opis konia xx oo

23,70

SKŁ

Składka członkowska

50,00

WPISOWE

Wpisowe

100,00

 NN

Nadanie/zmiana nazwy konia

115,00

SPBSP

Dodatkowa opłata za identyfikację konia bez 

świadectwa pokrycia

150,00

* nie opłacenie składki przez kolejne 2 lata, powoduje skreślenie z listy członków

Partnerzy

 

Newsletter