Zgłoszenie koniowatego do rejestru

Dane właściciela
Dane hodowcy

Jeśli hodowca nie jest właścicielem należy podać jego dane.

Adres do korespondencji

Należy uzupełnić dane jeśli adres do korespondencji jest inny niż właściciela lub hodowcy.

Dane zgłaszanego koniowatego
miejsce urodzenia koniowatego - inny adres

W przypadku konia pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej oraz konia sprowadzonego z zagranicy należy podać tylko kraj urodzenia.

Uwagi do zgłoszenia

Partnerzy

 

Newsletter